Chi tiết câu hỏi

Hai thước có cùng GHĐ. Thước (A) có ĐCNN đến cm, thước (B) có ĐCNN đến mm. Nếu dùng để đo chiều dài của một vật thì thước nào cho kết quả đo chính xác hơn ?

257

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6