Chi tiết câu hỏi

Vì sao những cây ăn quả (cam, nhãn,…) lại không được trồng bằng cách giâm cành ?

197

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6