Chi tiết câu hỏi

Phổi thằn lằn khác với phổi ếch ở đặc điểm nào ?

254

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7