Chi tiết câu hỏi

Phổi thằn lằn khác với phổi ếch ở đặc điểm nào ?

312

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7