Chi tiết câu hỏi

Ở chim bồ câu, vai trò chủ yếu của chất tiết từ tuyến phao câu là gì ?

273

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7