Chi tiết câu hỏi

Đặc điểm nào ở cá chép giúp chúng giảm sức cản của nước khi di chuyển ?

331

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7