Chi tiết câu hỏi

Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

163

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8