Chi tiết câu hỏi

Trong điều trị bỏng nặng ở người, da ếch có vai trò như thế nào ?

189

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8