Chi tiết câu hỏi

Một chai có dung tích 500 ml, chứa 490 ml nước ở 20°C. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể nóng lên tới 40°C thì nước trong chai có tràn ra không ? Biết rằng lượng nước có thể tích 100 ml khi nhiệt độ tăng 10°C có thể tích tăng thêm 0,24 ml.

233

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6