Chi tiết câu hỏi

Một chai có thể tích 500 ml, chứa 490 ml nước ở 20°C. Hỏi vào mùa hè nhiệt độ có thể nóng tới 40°C thì thể tích nước trong chai có thể tăng thêm bao nhiêu ? Biết rằng cứ 100 ml nước khi nhiệt độ tăng 10°C thì thể tích tăng thêm 0, 24 ml.

226

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6