Chi tiết câu hỏi

Một chai nước có thể tích 500 ml, chứa 490 ml ở 9,97°C. Hỏi cần tăng nhiệt độ tới bao nhiêu độ để thể tích nước trong chai là 500 ml ? Biết rằng cứ 100 ml nước khi nhiệt độ tăng thêm 10°C thì thể tích tăng thêm 0,24 ml.

226

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6