Chi tiết câu hỏi

Có một thanh nhôm, một thanh sắt và một thanh đồng cùng chiều dài là 50 cm ở nhiệt độ 20°C. Hỏi nếu như tăng nhiệt độcho cả ba thanh tới 100°C thì thanh nào dài nhất, thanh nào gắn nhất ?

258

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6