Chi tiết câu hỏi

Thông qua cách giải quyết mâu thuẫn kịch trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”, tác giả đã bộc lộ thái độ gì đối với nhân vật Vũ Như Tô?

149

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11