Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hết hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm $C$ và $S$ cần dùng hết 6,4 gam khí ${O_2}$. Tính khối lượng các chất khí sinh ra.

523

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8