Chi tiết câu hỏi

Cho kim loại nhôm ($Al$) phản ứng vừa đủ với 7,3 g axit clohiđric ($HCl$), sau phản ứng thu được 8,9 g chất nhôm clorua ($AlC{l_3}$) và giải phóng 0,2 g khí ${H_2}$. Tính khối lượng kim loại nhôm đã tham gia phản ứng.

223

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8