Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vật lý ?
A. Đốt tờ giấy thành than
B. Xăng dầu cháy
C. Các vật bằng sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
D. Nước hoa bay hơi từ một lọ mở nút

308

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8