Chi tiết câu hỏi

Cho dung dịch muối X vào dung dịch $N{a_3}P{O_4}$ thấy có kết tủa màu vàng. Vậy X là muối nào sau đây ?
A.$AgN{O_3}$
B.$Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3}$
C.$Ba{\left( {N{O_3}} \right)_2}$
D.$Ca{\left( {N{O_3}} \right)_2}$

240

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11