Chi tiết câu hỏi

Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho vào dung dịch ${H_3}P{O_4}$ để thu được 2,84 gam $N{a_2}HP{O_4}$ và 6,56 gam $N{a_3}P{O_4}$ ?

290

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11