Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí ${\mathbf{C}}{{\mathbf{O}}_{\mathbf{2}}}$ (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch ${\mathbf{Ba}}{\left( {{\mathbf{OH}}} \right)_{\mathbf{2}}}$ nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Tính giá trị của a.

152

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11