Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 28,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm $I{I_A}$ bằng axit HCl thu được 6,72 lít khí (đktc) và một dung dịch A. Xác định hai kim loại nếu chúng thuộc hai chu kì liên tiếp.

178

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11