Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 18,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm $I{I_A}$ bằng axit HCl thu được 4,48 lít khí (đktc) và dung dịch A. Xác định 2 kim loại nếu chúng thuộc 2 chu kì liên tiếp.

219

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11