Chi tiết câu hỏi

Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng.

198

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11