Chi tiết câu hỏi

Dẫn V lít $C{O_2}$ (đkc) vào 300 ml dung dịch $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

133

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11