Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol $C{O_2}$ vào dung dịch chứa 0,25 mol $Ca{\left( {OH} \right)_2}$. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ?

223

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11