Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít $C{O_2}$ (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol $Ca{\left( {OH} \right)_2}$. Xác định sản phẩm thu được sau phản ứng (bỏ qua sản phẩm thu được là nước).

205

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11