Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hoàn toàn 2,016 lít khí $C{O_2}$ (đktc) vào 2 lít dung dịch $Ba{\left( {OH} \right)_2}$ nồng độ a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Tính giá trị của a.

203

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11