Chi tiết câu hỏi

Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol $N{a_2}C{O_3}$ đồng thời khuấy đều được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X có xuất hiện kết tủa. Tìm biểu thức liên hệ giữa V với a, b.

249

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11