Chi tiết câu hỏi

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng cho tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng bao nhiêu ?

216

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7