Chi tiết câu hỏi

Một tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với phương ngang một góc ${36^0}$ đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt phẳng gương và đường thẳng đứng là bao nhiêu ?

252

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7