Chi tiết câu hỏi

Một tia tới tạo với mặt gương một góc ${120^0}$ như ở hình dưới. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây ?

268

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7