Chi tiết câu hỏi

Quan sát ampe kế sau và cho biết giới hạn đo của thang đo phía trên.

331

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7