Chi tiết câu hỏi

Quan sát ampe kế sau và cho biết độ chia nhỏ nhất của thang đo phía trên.

346

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7