Chi tiết câu hỏi

Có ba vôn kế có giới hạn đo lần lượt là
(I). 20 V
(II). 5 V
(III). 10 V
Dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một cục pin có ghi trên vỏ là 9 V ?

263

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7