Chi tiết câu hỏi

Nên dùng vôn kế có giới hạn đo nào dưới đây để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin vuông 4,5 V ?
A. Vôn kế có giới hạn đo là 3 V.
B. Vôn kế có giới hạn đo là 20 V.
C. Vôn kế có giới hạn đo là 0,5 V.
D. Vôn kế có giới hạn đo là 10 V.

158

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7