Chi tiết câu hỏi

Một người công nhân đường sắt gõ búa xuống đường ray xe lửa tại một điểm A. Một người công nhân khác đứng sát đường ray tại B đã nghe thấy tiếng gõ của người kia nếu áp tai xuống đường ray sau 0,5 s. Hỏi khoảng cách AB giữa hai công nhân là bao nhiêu ? Biết vận tốc âm trong sắt là 5300 m/s.

232

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7