Chi tiết câu hỏi

Sắp xếp tốc độ truyền âm trong các môi trường : xăng, không khí, nước, thép theo thứ tự giảm dần.

377

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7