Chi tiết câu hỏi

Chọn câu kết luận đúng. Đặt một nguồn phát âm (đồng hồ chuông reo) vào trong một cái cốc và bịt kín miệng cốc bằng một miếng nilông, rồi nhúng chìm vào trong một bình nước (không chạm đáy bình). Lắng tai nghe âm phát ra :
Bạn Quân kết luận : “Âm đã truyền qua không khí trong cốc, thành cốc, môi trường nước, qua thành bình, qua không khí rồi đến tai.”
Bạn Lan kết luận : “Âm đã truyền thẳng qua môi trường nước rồi đến tai”.
Bạn Bình kết luận : “Nắp bình đậy càng kín thì âm phát ra càng thấp”.
Bạn An kết luận : “Nước trong bình càng nhiều thì âm phát ra càng cao”.
Bạn nào kết luận đúng ?

334

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 7