Chi tiết câu hỏi

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu văn sau ?
“Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá Thu về chợ hãy còn Đông.”

157

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7