Chi tiết câu hỏi

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu sau?
“Kiến bò đĩa thịt bò.”

127

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7