Chi tiết câu hỏi

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu đối sau?
“Ruồi đậu mâm xôi đậu.”

136

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7