Chi tiết câu hỏi

Lối chơi chữ nào được dùng trong bài thơ sau?
“Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi”.

174

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7