Chi tiết câu hỏi

Lối chơi chữ nào được dùng trong câu ca dao sau?
“Non bao nhiêu tuổi non già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”

138

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7