Chi tiết câu hỏi

Lối chơi chữ nào được dùng trong câu sau?
“Cha chài, mẹ lưới, con câu
Chàng rể đi tát, con dâu đi mò”

206

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7