Chi tiết câu hỏi

Xác định từ dùng chưa chính xác trong câu sau:
“Chúng mình phải kiến nghị để cô giáo biết về trường hợp của bạn Nam”.

150

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7