Chi tiết câu hỏi

Xác định từ dùng chưa chính xác trong câu sau:
“Hoa phượng nở chan chứa trên cây”.

174

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7