Chi tiết câu hỏi

Từ “lãnh đạo” trong câu sau dùng sai sắc thái biểu cảm, không hợp phong cách. Có thể thay thế từ đó bằng từ nào?
“Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta”.

284

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7