Chi tiết câu hỏi

Tác giả bài “Sài Gòn tôi yêu” đã có những cảm nhận sâu sắc gì về thành phố Sài Gòn?

183

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7