Chi tiết câu hỏi

Vận tốc truyền đi của ánh sáng trong chân không là 300 000 km/s. Quãng đường mà ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian 0,01 s là bao nhiêu ?

346

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8