Chi tiết câu hỏi

Một con rùa bò với vận tốc không đổi 0,05 m/s. Hỏi sao bao lâu con rùa bò hết quãng đường 1 m ?

369

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8