Chi tiết câu hỏi

Hai người đạp xe: người thứ nhất đi quãng đường 300 m hết một phút, người thứ hai đi quãng đường 13,5 km hết 0,5 h. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về vận tốc của hai người ?
A. Vận tốc của người thứ hai nhỏ hơn.
B. Vận tốc người thứ hai bằng 2,5 lần của người thứ nhất.
C. Vận tốc của hai người như nhau.
D. Vận tốc của người thứ hai lớn hơn.

567

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8