Chi tiết câu hỏi

Một con báo đuổi theo một con thỏ cách nó 50 m trên một đường thẳng. Biết vận tốc của báo là 10 m/s, vận tốc của thỏ là 5 m/s. Sau bao lâu báo đuổi kịp thỏ ?

373

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8